nav1
ac
nav

Çocuklarda Davranış Değiştirme Yöntemleri Eğitimi

Okul öncesi ve okul çağı çocuklarının öğrenme süreçlerini ve çevre ile ilşkilerini olumsuz etkileyen davranışları tanımlamak ve kontrol altına almak oldukça güçtür. Bu güçlüğü ortadan kaldırmakta psikolog ve psikolojik danışmanlar kadar sınıf öğretmenlerinin ve okul psikolojik danışmanlarının da rolü çok önemlidir. 
Bu amaçla hangi durumda hangi davranış değiştirme tekniğini kullanacağımızı bilmek, bu tekniği uygularken dikkat edilecek kilit noktaların farkında olmak ve mümkün olduğunca fazla tekniğe sahip olmak öğrencilerle sağlıklı iletişim kurmayı, onların çevreye uyum sağlamalarını, sosyal beceriler geliştirmelerini ve davranışlarının değişmesini sağlayacaktır.

Eğitimin İçeriği

ANASAYFA   EĞİTİMLER KURUMSAL REFERANSLAR İLETİŞİM
NAV6
l a d r o s
nav
LADROS EĞİTİM ve DANIŞMANLIK 2007